skip to Main Content

Gedragscode

Nijwald gedragsrichtlijnen

Praktische richtlijnen en ethische principes, regels en opvattingen van Nijwald.

Onze uitgangspunten

Nijwald:

 • Zoekt actief naar de juiste kandidaten voor posities bij technische bedrijven.
 • Voert het werk deskundig en integer uit.
 • Streeft naar een helder proces en houdt zich aan de Nederlandse wetgeving.
 • Heeft alle benodigde kennis van uw branche en de arbeidsmarkt.
 • Adviseert over de haalbaarheid van functie-eisen.
 • Is specialist in het voeren van sollicitatiegesprekken.
 • Beschikt over alle benodigde software en recruitment-instrumenten.
 • Past de recruitment-instrumenten op de juiste manier toe.

Altijd integer

 • Benadering kandidaten alleen met echte vacatures.
 • Benadering organisaties nooit met fictieve kandidaten.
 • Geplaatste kandidaat niet opnieuw benaderen binnen afgesproken termijn (Ook niet door recruiters die niet meer voor Nijwald werken).
 • Transparant over werkzaamheden die strijdig zijn met belangen van organisatie of kandidaat.
 • Evenwichtige belangenafweging voor zowel kandidaat als organisatie.
 • Doelstelling: benoeming van de meest geschikte kandidaat.
 • Onafhankelijk (gevraagd en ongevraagd) advies.
 • Relaties van recruiters met kandidaten horen bij het privé domein van de recruiter.

Geen discriminatie

 • Geen discriminatie conform wettelijke kaders.
 • Beoordeling op basis van toetsbare functie-eisen.
 • Toetsing discriminatie tijdens het recruitment-proces.
 • Openheid over voorkeursbeleid.

Heldere communicatie

 • Volledige transparantie en respect op basis van selectiecriteria en werkzaamheden.
 • Altijd terugkoppeling van gemaakte afspraken.
 • Kennis van organisatie, sollicitatieprocedure en arbeidsvoorwaarden.
 • Voldoende toelichting naar kandidaten.

Wet- en regelgeving

 • Correcte omgang met geheimhoudingsverplichtingen.
 • Relevante feedback en informatie naar kandidaten.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Procedure conform NVP sollicitatiecode.
 • Uitvoering conform wetgeving, openheid naar alle betrokkenen.

Vertrouwelijke informatie

 • AVG wetgeving is leidend.
 • Openheid over het AVG beleid van de organisatie.
 • Alleen noodzakelijke informatie voor beoordeling van functie.
 • Informatiedeling alleen met toestemming van kandidaat.
 • Verwijdering van alle informatie conform wetgeving en richtlijnen van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en onderhandelingen

 • Duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden van organisatie.
 • De recruiter weet welke ruimte er is voor onderhandelingen.
 • Bijdrage aan een éénduidig en stabiel beloningsbeleid.
 • Geen ongelijkheid (discriminatie).