skip to Main Content

Positieve bedrijfscultuur de sleutel tot behoud werknemers

20-6-2019 door Melvin Gayir

Ook al zie je het niet meteen, maar je bedrijfscultuur is echt en tastbaar. Een bedrijfscultuur begint in veel gevallen pas op te vallen als het negatief belicht wordt. Vooral Nederlanders hebben er een handje van om kritisch te oordelen over de interne communicatie, sfeer en algemene impressie van zijn of haar werkomgeving. Het is daarom van belang om in een vroeg stadium van je bedrijf bewust aan je bedrijfscultuur te werken.

Bij Revolut, een van de snelst groeiende fintech startups (in het bankwezen) in het Verenigd Koninkrijk. Bij het adverteren voor vacatures zei het bedrijf over zijn concurrenten: “Voor hen ben je slechts een nummer voor hen met bankbiljetten erop geplakt.”

Ergens is dit een teken van zwakte om je concurrenten op aan te vallen. Anderzijds wil Revolut zich hiermee kenmerken als een werkgever die meer dan maandelijks het loon overboekt.

Dit is namelijk geen positie als werkgever waarin een bedrijf zich wil bevinden; welke grootte dan ook. Helemaal in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Een slechte bedrijfscultuur kan niet alleen een negatieve invloed hebben op het verloop van personeel, maar ook op jouw reputatie en het bedrijfsresultaat staan op het spel.

Kijk naar Uber, die zich midden in de controverse bevond met pesterijen, discriminatie en verschillende rechtszaken. De CEO is sindsdien naar buiten getreden en heeft zijn intentie uitgesproken om de cultuur te veranderen door “het juiste te doen”. Dit door zich niet alleen te richten op groei, maar ook op transparantie en partnerschap.

Het implementeren van een positieve werkomgeving / bedrijfscultuur is van enorm belang. Dit zal niet alleen de winst ten goede komen, maar ook het geluk en de productiviteit van je mensen.

Begin zo vroeg mogelijk

Om de juiste en goede mensen te behouden, kan dit vragen om een andere richting van bedrijfscultuur. Als oprichter / manager dien je hier voor open te staan. Blijf daarin wel dicht bij jezelf. Je wilt immers niet een bedrijfscultuur creëren die voor jou niet meer prettig voelt. Zorg ervoor dat je er vroeg bij bent… Zoals eerder gezegd; een cultuurwijziging doorvoeren wanneer je inmiddels een behoorlijk aantal mensen aan het werk is lastig.

Definieer duidelijk je waarden en doel

Dus, je hebt de cultuur vastgesteld die je wilt voeren. Naarmate het bedrijf groeit, moet er een gezamenlijke inspanning worden geleverd om bewuster om te gaan met de bepalende waarden die je hanteert.

Als eerste stap moet je zorgen dat elke afdeling deel laat uitmaken. Met een goede duidelijke missie en visie zorg je voor het verbinden en enthousiasmeren van medewerkers. Hierin zitten namelijk de waarden van de bedrijf verweven.

Om een organisatie met succes een positieve bedrijfscultuur te creëren en in stand te houden, moeten managers en directies duidelijk zijn over wat ze van hun mensen verwachten. Het is van essentieel belang dat dit gedocumenteerd worden en met alle nieuwe medewerkers van de onderneming delen. Zo wordt niet alleen duidelijk in welke omgeving ze zich aansluiten en wat er van hen wordt verwacht.

Toon goed leiderschap; Wees transparant

Het verhaal van bedrijfscultuur is verbonden met dat van het leiderschap. Het spreekt voor zich dat leiders deze waarden moeten naleven als ze willen dat hun cultuur serieus wordt genomen. Het is onvermijdelijk dat wanneer je bedrijf is opgericht en groeit, je in een meer hands-off rol kunt bevinden en hierdoor minder binding krijgt met de werkvloer. Dit betekent niet dat de cultuur waar je zo hard aan hebt gewerkt volledig los te laten.

Uit onderzoek blijkt dat 50 procent van de mensen hun directie niet vertrouwt door een gebrek aan transparantie. Om dit te beperken, is zichtbaarheid en communicatie essentieel. Dit kan zo eenvoudig zijn door tijdig resultaten, successen maar ook minder positieve gebeurtenissen te delen met het gehele team. Het zijn vaak de kleinere dingen die het meeste betekenen voor degenen die voor u werken.

Neem deze stappen aan boord en als je het goede voorbeeld geeft en jouw bedrijfscultuur leeft en ademt, zullen je medewerkers dat ook doen.